Všeobecné obchodní podmínky

1.) Bezpečnost a ochrana informací

Vyplněním údajů při registraci souhlasí zákazník s tím, že Dagmar Andělová (dále jen "provozovatel") spracuje jako správce uvedená data do databáze.Provozovatel se zavazuje, že osobní data získaná z registrase uživatele a objednávek použije výhradně pro interní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré využití údajů v rámci společnosti sleduje cíl poskytnutí služeb zákazníkům elektronického obchodu www.myhybridity.cz

 

2.) Nákupní řád

Práva a povinnysti prodávajícího:

- Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v dohodnutém termínu a dodat na adresu kupujícího. (Odeslání prostřednictvím České pošty.)
- Veškeré informace poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz výše v Bespečnost a ochrana informací).
- Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze na základě podání písemné žádosti zákazníkem.
- Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží. (Především v případě dobírky.) 

- Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy (objednávky), stane-li se plnění nemožným,nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 Práva a povinnosti nakupujícího:

- Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní (doručovací) adresu.
- Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. (Celková cena, konečná včetně poštovného, která je uvedena při vyplňování objednávky ještě před jejím úplným dokončením.)
- Kupující je povinen oznámit případné vady či poškození ihned po převzetí zboží.
- Kupující má právo vrátit či vyměnit nepoužívané a nepoškozené zboží do 7 dnů od jeho dodání. (Náklady na dopravu hradí kupující.)

- Kupující má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze písemnou formou.

 

3.) obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky =platí pro nákup v internetovém obchodě www.MyHybridity.cz. Provozovatelem internetového obchodu je Dagmar Andělová, IČ: 87835169. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího/provozovatele a kupujícího/zákazníka.
Prodávající není plátcem DPH. 
 
 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

- Veškeré objednávky jsou ávazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí ve formuláři.
- Zboží bude dodáno na adresu uvedenou nakupujícím.
- Převzetím zboží přechází vlastnické právo ke zboží na nakupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní smlouvy.
- Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 
 
 

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v co nejkratším čase. V případě využití reklamace je kupující povinen nahlásit případné nedostatky a vady zboží ihned po jeho převzetí.
Reklamace se vzhledem k ruční práci nevztahuje na jejích stopách.
Náklady vzniklé při reklamaci hradí výrobce ú poskytovatel elektronického obchodu (např.  doprava, balné, oprava,...). Je-li náhradou reklamace zboží s vyšší cenou, hradí kupující pouze vzniklý rozdíl těchto cen (poštovné, balné, doprava a další vedlejší náklady hradí prodávající).
 
 

Způsob doručení zboží a možnosti platby:

* Českou poštou (na dobírku či placeno převodem na účet.)
* Osobní předání ve Vraném nad Vltavou (adresa provozovatele) či v Praze. Pouze po předchozí domluvě!
 

Poštovné a balné do ČR činí 70 Kč.

Platba převodem či dobírkou, dopravce Česká pošta a.s..

Příplatek za dobírku + 30Kč.

Osobní vyzvednutí a platba po domluvě na adrese Barber shopu V předpolí 30, Praha - Vršovice.

Poštovné zdarma nad 1000 Kč.

Minimální cena nákupu 100 Kč.